ติดต่องานภายใน

ติดต่องานแผนกต่างๆ

 
 รายชื่อ ติดต่องาน เบอร์ภายใน E-mail

ศศิธร  กัวตระกูล
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล 2181  

นงลักษณ์ คำวิเศษ
หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน
ผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน 3103  


หัวหน้าแผนกผ่าตัดและห้องคลอด
ผ่าตัดและห้องคลอด 3240  

หัวหน้าแผนกไอซียู
ผู้ป่วยหนัก 3203  
 
พรรณิภา ขัตติโย
หัวหน้าแผนกผู้ป่วยในPR3
ผู้ป่วยใน PR3
อาคารหมอบริกส์
 3323  

ธัญวรัชญ์ กาศคำสุข
หัวหน้าแผนกผู้ป่วยใน PR1
ผู้ป่วยใน PR1
อาคาร1
1222  

หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม
เภสัชกรรม 3140  

อัมพิการ์ อะทะตัน
พนังงานเภสัชกรรม
คลังยา 3180  
หัวหน้าแผนกเอกซเรย์ เอกซเรย์
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
3128  

รัตนา แก้วบุญมา
หัวหน้าแผนกชันสูตร
ชันสูตร
ห้องปฏิบัติการ
3182  
 
 

 
   

รุ่งรัศมี ปินะส
หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด
ประชาสัมพันธ์
การตลาด
บริษัทประกันคู่สัญญา
ตรวจสุขภาพประจำปี
2158  add_rung2010@hotmail.com

วิไลพร  สวนผล
พนังงานบุคคลและธุรการ
บุคคลและธุรการ 2184  

ทวิชาติ จันทรวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษา
งานบำรุงรักษา
เคหะรักษ์
สนาม
รักษาความปลอดภัย
2113  

พิเชษฐ์ไชย ปิงใจ
ช่างซ่อมบำรุง
งานซ่อมบำรุง 4213  

หัวหน้าแผนกเคหะรักษ์
งานเคหะรักษ์    

 วนิชยา สำรอง
แผนกการเงิน
การเงินผู้ป่วยนอก
การเงินผู้ป่วนใน
Fax-Claim
 2143  

อัจฉรา  แก้วกัน
พนักงานบัญชี
งานบัญชี/ลูกหนี้

 
2150   

 
 
งานบัญชี
2151   
 
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
  2115   

ปิยะนันท์ อินกันต์
แผนกพัสดุและจัดซื้อ
งานพัสดุ  จัดซื้อ 2177  
 

ธนากร วงศ์สิงห์
พนักงานคอมพิวเตอร
งานระบบคอมพิวเตอร์  2198  

   บทความสุขภาพ
   คลินิกเฉพาะทาง
     คลินิกสูตินรีเวชกรรม
     คลินิกอายุรกรรม
     คลินิกเด็ก
     คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
     คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
   ทำอย่างไรเมื่อประสบภัยจากรถ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,061
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,424,005
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
www.phraechristian.com
Engine by MAKEWEBEASY