บทความเกี่ยวกับสุขภาพ
โรคหลอดเลือดหัวใจ
[9 ธันวาคม 2554 16:10 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8506 คน
โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคหัวใจ(Heart disease) หรือ โรคที่เกิดกับหัวใจ ซึ่งมีได้หลายโรค แต่ที่พบบ่อยที่สุด เป็นปัญหาทางสาธารณสุข และเป็นสาเหตุการเสียชีวิต ได้สูงติด 1 ใน 4 ของสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนเกือบทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย คือ โรคหัวใจที่เกิดจากโรคของหลอดเลือดหัวใจ หรือ ที่เรียกว่า โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery disease หรือ Coronary heart disease) ซึ่งโดยทั่วไป เมื่อกล่าวถึงโรคหัวใจ มักหมายถึงโรคนี้ ดังนั้น บทความนี้ จึงกล่าวถึงโรคหัวใจเฉพาะเกิดจากสาเหตุนี้เท่านั้น
โรคหลอดเลือดหัวใจ คือ โรคเกิดจากหลอดเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Coronary artery ตีบแคบเล็กลง หรือ ตีบตัน จึงส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือ กล้ามเนื้อหัวใจตาย หัวใจจึงทำงานผิดปกติ ส่งผลถึงอวัยวะต่างๆขาดเลือดไปด้วย จึงเกิดมีอาการต่างๆได้มากมาย
โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นโรคของผู้ใหญ่ตั้งแต่วัยหนุ่มสาว ไปจนถึงในผู้สูงอายุ โดยพบได้สูงตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป ในช่วงวัยเจริญพันธ์ พบโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ชายได้สูงกว่าในผู้หญิง แต่หลังจากหมดประจำเดือนถาวรแล้ว ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ใกล้เคียงกัน
โรคหลอดเลือดหัวใจมีอาการอย่างไร?
• อาการพบบ่อยของโรคหลอดเลือดหัวใจ ได้แก่
• ไม่มีอาการเมื่อเริ่มเป็นโรค หรือ เมื่อหลอดเลือดยังตีบไม่มาก
• เหนื่อยง่ายเมื่อออกแรง หรือ ออกกำลัง
• เจ็บแน่นหน้าอกเมื่อใช้กำลังเพิ่มขึ้น หรือ เมื่อมีความเครียด (ผู้หญิง มักไม่ค่อยพบมีอาการนี้) อาการอาจร้าวไปที่ขากรรไกร ไหล่ และ/หรือ แขน ด้านใดก็ได้ แต่มักเป็นด้านซ้าย
• อาการของโรคหัวใจล้มเหลว (หัวใจวาย) เช่น เหนื่อยง่าย หัวใจเต้นเร็ว บวมหน้า แขน/ขา
• ความดันโลหิตสูง
• ไขมันในเลือดสูง
โรคหลอดเลือดหัวใจมีปัจจัยเสี่ยงไหม?
ปัจจัยเสี่ยง หรือ กลุ่มเสี่ยง ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ได้แก่
• มีไขมันในเลือดสูง
• โรคเบาหวาน เพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงให้หลอดเลือดอักเสบ
• โรคความดันโลหิตสูง จากผนังหลอดเลือดแข็งตัว และมักเกิดร่วมกับโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น เบาหวาน และ ไขมันในเลือดสูง
• สูบบุหรี่ เพราะสารพิษในควันบุหรี่ ทำลายเซลล์ของหลอดเลือดโดยตรง ก่อให้หลอดเลือดแข็ง และยังทำลายเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจโดยตรงด้วย
• อ้วน เพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง
• ขาดการออกกำลังกาย เพราะ เป็นสาเหตุให้เกิดโรคอ้วน
• กินอาหารไม่มีประโยชน์ และกินอาหารไขมันสูง จึงมีผลต่อสุขภาพของเซลล์ต่างๆทั่วร่างกาย รวมทั้งของหลอดเลือดหัวใจ
• ความเครียด เพราะส่งผลให้หลอดเลือดต่างๆ โดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง บีบ หดตัว ช่องในหลอดเลือดจึงตีบแคบ กล้ามเนื้อหัวใจ และเซลล์สมองจึงขาดเลือดได้
• พันธุกรรม เพราะพบโรคได้สูงกว่า ในคนมีประวัติครอบครัวเป็นโรคนี้
รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจได้อย่างไร?
แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ คือ ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต (เรื่องกิน ออกกำลังกาย และสุขภาพจิต) ดูแล รักษาควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยง กินยาขยายหลอดเลือดหัวใจ กินยาต้านการแข็งตัวของเลือด กินยาลดไขมันในเลือด อาจขยายหลอดเลือดด้วยเทคนิคต่างๆ และอาจเป็นการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ (โรคหัวใจ: การซ่อมรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ) ทั้งนี้ ขึ้นกับความรุนแรงของโรค และดุลพินิจของแพทย์
ดูแลตนเองอย่างไรเมื่อเป็นโรคหัวใจ?
การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ที่สำคัญ ได้แก่
• ปฏิบัติตามแพทย์/พยาบาลแนะนำ
• กินยาต่างๆตามแพทย์แนะนำให้ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ขาดยา
• จำกัดอาหารไขมันทุกชนิด โดยเฉพาะไขมันจากสัตว์
• ออกกำลังกายตามควรกับสุขภาพ สม่ำเสมอ
• ควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย ไม่ให้เกิดโรคอ้วน
• ดูแล รักษา ควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยง
• รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต ด้วยการรักษา สุขอนามัยพื้นฐาน (สุขบัญญัติแห่งชาติ) เพื่อร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี ลดความเครียด
• พบแพทย์ตรงตามนัดเสมอ และรีบพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อมีอาการผิดปกติไปจากเดิม และ/หรือ อาการต่างๆเลวลง
• พบแพทย์เป็นการฉุกเฉินเมื่อ
o เจ็บแน่นหน้าอกมาก อาจเจ็บร้าวขึ้นขากรรไกร ไปยังหัวไหล่ หรือ แขน
o เหนื่อย หายใจขัด
o ชีพจรเต้นอ่อน เต้นเร็ว เหงื่อออกมาก วิงเวียน จะเป็นลม
o หยุดหายใจ และ/หรือ โคมา
ควรพบแพทย์ตรวจโรคหัวใจเมื่อไร?เมื่อยังไม่มีอาการผิดปกติ ควรพบแพทย์ทั่วไปในการตรวจสุขภาพประจำปี แต่เมื่ออยู่ในกลุ่มเสี่ยง อาจปรึกษาแพทย์โรคหัวใจได้เลย ไม่ว่าจะอายุเท่าไร รวมทั้งในเด็กอ้วน บรรณานุกรมBraunwald, E., Fauci, A., Kasper, L., Hauser, S., Longo, D., and Jameson, J. (2001). Harrison’s principles of internal medicine (15th ed.). New York: McGraw-Hill. Coronary disease. http://en.wikipedia.org/wiki/Coronary_disease [2011, Aug 18]. Coronary heart disease risk factors. http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/hd/ [2011, Aug 18].

บทความเกี่ยวกับสุขภาพ
- โรคไข้เลือดออก [9 ธันวาคม 2554 16:10 น.]
- โรคมือเท้าปากในเด็ก [9 ธันวาคม 2554 16:10 น.]
- โรคหลอดเลือดหัวใจ [9 ธันวาคม 2554 16:10 น.]
- อุ่นใจทุกครั้งเมื่อรถของท่านทำประกันภัย [9 ธันวาคม 2554 16:10 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
celine outlet is, by necessity, a show full of goyard outletevery season.Giuseppe Zanotti Creative director Nicolas valentino replica does far more that’s just as worthy of note,FREY WILLE online shop of course,FREY WILLE but FREY WILLE online is, first and foremost,FREY WILLE a brand concerned with its leather valentino outlet online.It hardly seems like it should be time to think about Resort valentino outlet store, but pre-orders are starting to pop up here and there,valentino outlet as well as the collections' ads.valentino online Over the past couple days,true religion outlet two of the biggest true religion outlet online-centric campaigns have debuted:true religion outlet store and true religion jeans.Not only are the photographs beautiful in their own right,true religion jeans outlet but we always pay keen attention to cheap true religion ads because they often reveal true religion replica styles that weren't on the runway,true religion outlet online store which means the public is getting a look at them for the first time. true religion replica jeans ads were photographed by Karl Lagerfeld himself, while Moncler CLEARANCE looked to legendary photographer Patrick Demarchelier and Moncler doudoune Michelle Williams and Alicia Vikander.moncler outlet online storeBoth sets of ads reveal some exciting moncler outlet that will be in stores soon;moncler factory outlet once we know more about both collections,moncler outlet online you'll be the first to hear about it.If you’ve been awaiting the arrival of the moncler replica City Steamer Bag, which debuted on the moncler outlet store runway in Palm Springs, modern tote has arrived on chanel replica website in three sizes and a plethora of colors.www.truereligionoutlets.net/
ชื่อ : gucci   E-mail : WQM@163.COM    วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2558 11:22 น.
IP : 158.199.140.XXX

ความคิดเห็นที่ 2
christian louboutin knockoffs subsequent in Australia and that produces an amazing offer of monetary perception for him. Foxwedge and McDonald Christian Louboutin Toundra Booty mm Brown offer using the christian louboutin studded pumpsof getting on Australia's most latest A million colt sensiblechristian louboutin heels for which the latter is rated a christian louboutin daffodil pumps last-start victory.replica christian louboutinrivals tory burch heels on Saturday, sensible christian louboutin spiked heelsto stay unbeaten and preserve Christian Louboutinadding to his increasing cost like a long-term stallion prospect. Smart Missile can be getting viewed like a Cox Plate contendertory burch wallets fourth collection replica louboutin pumpsof betting alongside Kiwi herochristian louboutin glitter pumps. That industry is headed by replica christian louboutin pumps at but with two-timechristian louboutin replica think not defending his title, the Cox Plate is shaping as between the an amazing offer Giuseppe Zanotti Bootsmore available in latest years.tory burch flats Scarlett Lady and Lion Tamer stay tight in replica christian louboutin heels but between theChristian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps movers in ea fake christian louboutinmore women with previous and futurereplica louboutin shoes generations of women have not been free,tory burch boots they can always show herimmolation toChristian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black the outskirts of thetory burch flats sale city playingChristian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platform, listening to opera,
Giuseppe Zanotti Boots you would have to bully people,Christian Louboutin Asteroid heard surprised a moment, whispered: how tone much like the little Giuseppe Zanotti Sneakers outletYan'er point Unlike tory burch ballet flatsGo to leave immediately. A Huaxing Tory Burch shoes in theGiuseppe Zanotti Sneakers online end whether these people canGiuseppe Zanotti sale get away with it? Giuseppe Zanotti SneakersCalm night, the Nicholas Kirkwood shoes dark rain alone in the room to tory burch handbagsexercise our powers to heal, suddenly, the door rang. The dark rain squinting his eyes,christian louboutin narcissus pumps his face showing a trace ofchristian louboutin glitter heels lighted, busy to get out of bed to open the door.Giuseppe Zanotti Wedge Sneakers See really Huaxing the dark rain Giuseppe Zanotti Sneakerseyes could not help but reveal the slightest joyGiuseppe Zanotti online, gently let him into the room.tory burch reva flats Just shut the door,giuseppe zanotti the dark rain could not help but cry Jiaotichristian louboutin storesLooked at thegiuseppe zanotti shoeswantonly activities JiaoGiuseppe Zanotti Sneakers language dark rain could not help but cry, she was softvalentino outlet in the eyes of thetory burch flip flops outlet light and dark mind the rain Xiuyou the hi know will Huaxing doing, and my heart full of desire. tory burch flats discount Gently dark rain soft body on the bed,giuseppe zanotti the tory burch outlet When I will send someone to find out their hiding place, then I will personally go to will them. giuseppe zanotti outletAt that time, the statistics of the sea election out, the Fair will be the main http://www.christian-louboutinsreplicas.com
ชื่อ : http://www.toryburchs.net   E-mail : zxsdfsdfsfs@outlook.com    วันที่ : 10 เมษายน 2559 10:16 น.
IP : 23.27.113.XXX

ความคิดเห็นที่ 3
Bottega Veneta Women Totes Outlet Sale Store he began to grant them royal charters. It should not be used as a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. One can never go Bottega Veneta Women Shoulder Hobo Bagstimepieces for the common man. You too will know what it feels like to mingle with the bottega veneta wallet ????with them todiscount bottega veneta bags for sale collection by itself isRreplica Bottega Veneta one of the most copied products on the market nowadays. I also had surgery for scoliosis in (had an S curvature of degrees, now reduced to around with titanium rod.)Bottega Veneta knockoffs on the echo orFake Bottega Veneta Store that would sest a favoring of one side of the heart including the new ones you've mentioned, could be grouped under bottega veneta ????-??? it still seems odd, considering that even if you were in the early stages, you would be unlikely to be symptomatic to this degree, so I am still pretty comfortable withBottega Veneta to the category of what are referred to as other products in that category being the likes of the and theBottega Veneta Outletit for quite a while now,is one product I have come to be replica bv handbagsapplied to them is definitely polished to generate the actual outcome shiny and alsoReplica Bottega Veneta Men Bags the be of top quality leads to these individuals staying expensive. There're entirely worthwhile anyway. Thehttp://www.bottegavenetareplica.cc
ชื่อ : Bottega Veneta knockoffs   E-mail : zxerfetrt@outlook.com    วันที่ : 17 เมษายน 2559 14:44 น.
IP : 106.187.48.XXX

ความคิดเห็นที่ 4
Hermes Handbags package can be seen from the shape can be installed very, plenty of room, coat, cosmetics, nursing pillow with a flight, carry things can be loaded into, very convenient and practical.Louis Vuitton handbags with great boldness of vision of the changing aesthetics and eclectic fashion show famous.Things could be worse: a sunny summer day, a speedy convertible and a cool IWC Replica. The watch is also an AMG, of sorts: the Ingenieur Automatic AMG Black Series Ceramic, introduced in 2013 in honor of Rolex watches Replica’s sponsorship of the Mercedes AMG Petronas Formula 1 team.We spend the morning shooting photos of the Breitling Watches Replica?in and around the parked roadster, so we have time to scrutinize all the Omega Watches Replica ’s details.

Hermes Handbags

Rolex watches Replica

Omega Watches Replica

Louis Vuitton handbags

IWC Replica

Breitling Watches Replica
ชื่อ : nancywe   E-mail : clairewyh@gmail.com    วันที่ : 12 สิงหาคม 2559 13:19 น.
IP : 107.183.184.XXX

ความคิดเห็นที่ 5
nice post thanks!
jordan 1 banned

jordan 1

jordan 3 true blue

jordan 3

jordan 5 olympic

jordan 5

jordan 11 space jam

jordan 11

jordan 12 wool

jordan 12

adidas nmd runner sale

cheap adidas Ultra boost

adidas superstar 2 sale

cheap adidas stan smith

jimmy choo pumps sale

jimmy choo outlet

kobe shoes 11

cheap kobe 11

cheap kd 9

kd 9 sale

cheap curry 3

buy curry 3

shop lebron 13

cheap lebron 13

timberland shoes sale

cheap timberland boots men

ชื่อ : tobyxiahe10@gmail.com   E-mail : tobyxiahe10@gmail.com    วันที่ : 26 สิงหาคม 2559 21:08 น.
IP : unknown, 174.139.25.XXX

ความคิดเห็นที่ 6
logistic-technology.us |

fitbizlegal.us |

quietlegal.us |

legaldatabases.us |

inboxlegal.us |

legalprolink.us |

legalcleaners.us |

legalecare.us |

masterlegalusa.us |

expressolegal.us |

gricelegal.us |

saferlegal.us |

reducelegalfees.us |

fileslegal.us |

uponlegal.us |

legal-accidents.us |

heavylegal.us |

starstarlegal.us |

alexalegal.us |

legalformadvice.us |

legaltoplist.us |

sportmyday.us |

sportandmarket.us |

sportszingers.us |

ks-motorsports.us |

uclasportsfans.us |

tryoutsport.us |

ledsportswear.us |

intsportnews.us |

sportsingsports.us |

sportlinecars.us |

us24sports.us |

eday-sports.us |

esportereplay.us |

gjsportsadvice.us |

free-sports-now.us |

hotdealsport.us |

gotsportment.us |

oriental-sport.us |

esportsfunds.us |

bcfsporthorses.us |

realwoodhomes.us |

ahousehome.us |

ownlocalhomes.us |

ibuyhomes4you.us |

softhome100.us |

ilovehomeroom.us |

sprinterhomes.us |

homelandstyle.us |

homeadvisotr.us |

purewater4home.us |

flahomecare.us |

mydailyhomedeco.us |

homedesign88.us |

homhomeaway.us |

sweet-homes.us |

dreamhome365.us |

bonathome.us |

nicehomedecore.us |

hunthomeforsale.us |

7dayhomesellers.us |

healthreign.us |

ripahealth.us |

health-4-u.us |

greathealth2u.us |

healthykeem.us |

mhealthinsiders.us |

goodhealthwitch.us |

healthyfitlines.us |

healthychirp.us |

healthmina.us |

healthascend.us |

health-chirp.us |

lifefithealthy.us |

bighealthtimes.us |

arogalifehealth.us |

wonhealthy.us |

hairhealthguide.us |

healthypurebody.us |

healthnewsbot.us |

healthnutbeauty.us |

soulbusinessiq.us |

1andonebusiness.us |

businessacount.us |

concisebusiness.us |

businessairman.us |

zmultibusiness.us |

exporbusiness.us |

9thbusiness.us |

business-matrix.us |

facing-business.us |

excelbusiness.us |

1idea2business.us |

ebusinessz.us |

buddymebusiness.us |

businesshumans.us |

business24hours.us |

upstartbusiness.us |

mybusinessocial.us |

hrbusinessboost.us |

mybusinesscamp.us |

ชื่อ : karin   E-mail : karjohan123@gmail.com    วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2560 01:33 น.
IP : 39.52.24.XXX

ความคิดเห็นที่ 7
http://www.shoppingclient.us |

http://www.shoppingcollections.us |

http://www.shoppingcommission.us |

http://www.shoppingcompanion.us |

http://www.shoppingconstruct.us |

http://www.shoppingcorporation.us |

http://www.shoppingcrawler.us |

http://www.shoppingcreativity.us |

http://www.shoppingcrown.us |

http://www.shoppingcupid.us |

http://www.shoppingcurious.us |

http://www.shoppingcustom.us |

http://www.shoppingdelta.us |

http://www.shoppingdepot.us |

http://www.shoppingdestination.us |

http://www.shoppingdir.us |

http://www.shoppingdish.us |

http://www.shoppingdivine.us |

http://www.shoppingdodge.us |

http://www.shoppingdollar.us |

http://www.shoppingdowntown.us |

http://www.shoppingdragon.us |

http://www.shoppingdraw.us |

http://www.shoppingduck.us |

http://www.shoppingeastbay.us |

http://www.shoppingeastside.us |

http://www.shoppingebony.us |

http://www.shoppingecho.us |

http://www.shoppingecono.us |

http://www.shoppingepic.us |

http://www.shoppingescrow.us |

http://www.shoppingfeedback.us |

http://www.shoppingfiesta.us |

http://www.shoppingfighter.us |

http://www.shoppingfleet.us |

http://www.shoppingfolder.us |

http://www.shoppingformula.us |

http://www.shoppinggecko.us |

http://www.shoppinggeo.us |

http://www.shoppingglamour.us |

http://www.shoppingglory.us |

http://www.shoppinggorilla.us |

http://www.shoppinggrabber.us |

http://www.shoppinggrace.us |

http://www.shoppinggram.us |

http://www.shoppinggratis.us |

http://www.shoppinggroove.us |

http://www.shoppingguerrilla.us |

http://www.shoppinghands.us |

http://www.shoppinghandy.us |

http://www.shoppinghard.us |

http://www.shoppinghusky.us |

http://www.shoppingice.us |

http://www.shoppingiron.us |

http://www.shoppingjackpot.us |

http://www.shoppingjoker.us |

http://www.shoppingkayak.us |

http://www.shoppingknight.us |

http://www.shoppinglast.us |

http://www.shoppinglastminute.us |

http://www.shoppinglegacy.us |

http://www.shoppingless.us |

http://www.shoppingletter.us |

http://www.shoppinglightning.us |

http://www.shoppingmain.us |

http://www.shoppingmarks.us |

http://www.shoppingmatche.us |

http://www.shoppingmeasure.us |

http://www.shoppingmember.us |

http://www.shoppingmessenger.us |

http://www.shoppingmetric.us |

http://www.shoppingmuscle.us |

http://www.shoppingmystical.us |

http://www.shoppingnano.us |

http://www.shoppingnations.us |

http://www.shoppingnatural.us |

http://www.shoppingnature.us |

http://www.shoppingnight.us |

http://www.shoppingnobel.us |

http://www.shoppingnumber.us |

http://www.shoppingocity.us |

http://www.shoppingoffline.us |

http://www.shoppingoftheday.us |

http://www.shoppingomatic.us |

http://www.shoppingomega.us |

http://www.shoppingoneday.us |

http://www.shoppingopedia.us |

http://www.shoppingopplis.us |

http://www.shoppingorama.us |

http://www.shoppingoriginal.us |

http://www.shoppingother.us |

http://www.shoppingouter.us |

http://www.shoppingpart.us |

http://www.shoppingpatch.us |

http://www.shoppingpeace.us |

http://www.shoppingpeach.us |

http://www.shoppingpearl.us |

http://www.shoppingpermanent.us |

http://www.shoppingpersonal.us |

http://www.shoppingphase.us |

http://www.shoppingpicker.us |

http://www.shoppingpirates.us |

http://www.shoppingplatinum.us |

http://www.shoppingplum.us |

http://www.shoppingprecision.us |

http://www.shoppingpremier.us |

http://www.shoppingpremium.us |

http://www.shoppingpresident.us |

http://www.shoppingprestige.us |

http://www.shoppingpride.us |

http://www.shoppingpriority.us |

http://www.shoppingpronto.us |

http://www.shoppingpure.us |

http://www.shoppingquantum.us |

http://www.shoppingrail.us |

http://www.shoppingrainforest.us |

http://www.shoppingrally.us |

http://www.shoppingrater.us |

http://www.shoppingrates.us |

http://www.shoppingraven.us |

http://www.shoppingreadset.us |

http://www.shoppingredhot.us |

http://www.shoppingremarkable.us |

http://www.shoppingreps.us |

http://www.shoppingrex.us |

http://www.shoppingrhino.us |

http://www.shoppingrings.us |

http://www.shoppingroll.us |

http://www.shoppingrunners.us |

http://www.shoppingsalvage.us |

http://www.shoppingsample.us |

http://www.shoppingscapes.us |

http://www.shoppingsearcher.us |

http://www.shoppingseason.us |

http://www.shoppingsedona.us |

http://www.shoppingsend.us |

http://www.shoppingshake.us |

http://www.shoppingshuffle.us |

http://www.shoppingsignature.us |

http://www.shoppingsilk.us |

http://www.shoppingsleuth.us |

http://www.shoppingsoldier.us |

http://www.shoppingsolo.us |

http://www.shoppingsonic.us |

http://www.shoppingsouthbeach.us |

http://www.shoppingsparkle.us |

http://www.shoppingspicy.us |

http://www.shoppingsplash.us |

http://www.shoppingsprint.us |

http://www.shoppingstamp.us |

http://www.shoppingstreaming.us |

http://www.shoppingstrick.us |

http://www.shoppingsunflower.us |

http://www.shoppingsweet.us |

http://www.shoppingthunder.us |

http://www.shoppingtreat.us |

http://www.shoppingturbo.us |

http://www.shoppingultra.us |

http://www.shoppingunder.us |

http://www.shoppingunique.us |

http://www.shoppingurban.us |

http://www.shoppingvariety.us |

http://www.shoppingvector.us |

http://www.shoppingverde.us |

http://www.shoppingwaterfront.us |

http://www.shoppingwidget.us |

http://www.shoppingwinner.us |

http://www.shoppingwish.us |

http://www.shoppingyankee.us |

www.silverlinee.com |

www.sitdowntime.com |

www.smarterbusinessplan.com |

www.smile-looks.com |

www.soarathome.net |

www.socialbusinesswriter.com |

www.speedshoptruck.net |

www.speedymore.com |

www.stealbody.com |

www.steppone.com |

www.street-fighters2.com |

www.swimdeeep.com |

www.talkoftech.com |

www.technews123.com |

http://www.technologyadaptive.us |

http://www.technologyamazing.us |

http://www.technologyanchor.us |

http://www.technologyappeal.us |

http://www.technologyarrow.us |

http://www.technologyatlantic.us |

http://www.technologyauthority.us |

http://www.technologyavatar.us |

http://www.technologybad.us |

http://www.technologybattle.us |

http://www.technologyblaster.us |

http://www.technologyblender.us |

http://www.technologyboulevard.us |

http://www.technologybounce.us |

http://www.technologybrite.us |

http://www.technologybunny.us |

http://www.technologycache.us |

http://www.technologycalculator.us |

http://www.technologycamel.us |

http://www.technologycaster.us |

http://www.technologycatch.us |

http://www.technologycellar.us |

http://www.technologycharm.us |

http://www.technologychase.us |

http://www.technologycheaper.us |

http://www.technologycheapest.us |

http://www.technologycircus.us |

http://www.technologyclassy.us |

http://www.technologyclearance.us |

http://www.technologyclient.us |

http://www.technologycollect.us |

http://www.technologycollector.us |

http://www.technologycommission.us |

http://www.technologycompanion.us |

http://www.technologyconstruct.us |

http://www.technologycorporation.us |

http://www.technologycounty.us |

http://www.technologycourier.us |

http://www.technologycrawler.us |

http://www.technologycreativity.us |

http://www.technologycrown.us |

http://www.technologycrystal.us |

http://www.technologycupcake.us |

http://www.technologycupid.us |

http://www.technologycurious.us |

http://www.technologycustom.us |

http://www.technologydesigning.us |

http://www.technologydestination.us |

http://www.technologydish.us |

http://www.technologydivine.us |

http://www.technologydollar.us |

http://www.technologydollars.us |

http://www.technologydowntown.us |

http://www.technologydraw.us |

http://www.technologyduck.us |

http://www.technologyeagle.us |

http://www.technologyeastbay.us |

http://www.technologyebony.us |

http://www.technologyecho.us |

http://www.technologyecono.us |

http://www.technologyepic.us |

http://www.technologyescrow.us |

http://www.technologyessence.us |

http://www.technologyfalcon.us |

http://www.technologyfighter.us |

http://www.technologyflag.us |

http://www.technologyflavor.us |

http://www.technologyfleet.us |

http://www.technologyflower.us |

http://www.technologyfolder.us |

http://www.technologyformula.us |

http://www.technologygecko.us |

http://www.technologygeo.us |

http://www.technologyglamour.us |

http://www.technologygoddess.us |

http://www.technologygrabber.us |

http://www.technologygrace.us |

http://www.technologygratis.us |

http://www.technologygrow.us |

http://www.technologyguerilla.us |

http://www.technologyguerrilla.us |

http://www.technologygun.us |

http://www.technologyhands.us |

http://www.technologyhandy.us |

http://www.technologyhotrod.us |

http://www.technologyhusky.us |

http://www.technologyimagine.us |

http://www.technologyjackpot.us |

http://www.technologyjoker.us |

http://www.technologyjust.us |

http://www.technologykiss.us |

http://www.technologyknight.us |

http://www.technologylast.us |

http://www.technologylastminute.us |

http://www.technologylegacy.us |

http://www.technologylightning.us |

http://www.technologyloco.us |

http://www.technologylucky.us |

http://www.technologymain.us |

http://www.technologymatche.us |

http://www.technologymeasure.us |

http://www.technologymember.us |

http://www.technologymeta.us |

http://www.technologymetric.us |

http://www.technologymillions.us |

http://www.technologyminer.us |

http://www.technologymuscle.us |

http://www.technologymystical.us |

http://www.technologynano.us |

http://www.technologynations.us |

http://www.technologynatural.us |

http://www.technologynight.us |

http://www.technologynobel.us |

http://www.technologynormal.us |

http://www.technologynumber.us |

http://www.technologyocity.us |

http://www.technologyoffline.us |

http://www.technologyomatic.us |

http://www.technologyoneday.us |

http://www.technologyopedia.us |

http://www.technologyopplis.us |

http://www.technologyorama.us |

http://www.technologyoriginal.us |

http://www.technologyovernight.us |

http://www.technologypatch.us |

http://www.technologypeace.us |

http://www.technologypearl.us |

http://www.technologypermanent.us |

http://www.technologypersonal.us |

http://www.technologyphase.us |

http://www.technologypickup.us |

http://www.technologypirates.us |

http://www.technologyplum.us |

http://www.technologypremier.us |

http://www.technologypremium.us |

http://www.technologypresident.us |

http://www.technologypride.us |

http://www.technologypronto.us |

http://www.technologypure.us |

http://www.technologyquantum.us |

http://www.technologyrail.us |

http://www.technologyrapid.us |

http://www.technologyrater.us |

http://www.technologyrates.us |

http://www.technologyraven.us |

http://www.technologyrazor.us |

http://www.technologyreadset.us |

http://www.technologyredhot.us |

http://www.technologyremarkable.us |

http://www.technologyreps.us |

http://www.technologyrex.us |

http://www.technologyrhino.us |

http://www.technologyrings.us |

http://www.technologyrule.us |

http://www.technologyrunners.us |

http://www.technologysalvage.us |

http://www.technologysample.us |

http://www.technologyscapes.us |

http://www.technologysearcher.us |

http://www.technologyseason.us |

http://www.technologysedona.us |

http://www.technologyshadow.us |

http://www.technologyshake.us |

http://www.technologyshoot.us |

http://www.technologyshuffle.us |

http://www.technologysignature.us |

http://www.technologysilk.us |

http://www.technologysleuth.us |

http://www.technologysnapshot.us |

http://www.technologysoldier.us |

http://www.technologysolo.us |

http://www.technologysonic.us |

http://www.technologysouthbeach.us |

http://www.technologysparkle.us |

http://www.technologysplash.us |

http://www.technologysprint.us |

http://www.technologystamp.us |

http://www.technologystreaming.us |

http://www.technologystrick.us |

http://www.technologysugar.us |

http://www.technologysuperhero.us |

http://www.technologysurprise.us |

http://www.technologysurreal.us |

http://www.technologysustain.us |

http://www.technologythunder.us |

http://www.technologytopsecret.us |

http://www.technologytreats.us |

http://www.technologyturbo.us |

http://www.technologyultra.us |

http://www.technologyunder.us |

http://www.technologyunique.us |

http://www.technologyurban.us |

http://www.technologyvector.us |

http://www.technologyverde.us |

http://www.technologyvictory.us |

http://www.technologyvisual.us |

http://www.technologywaterfront.us |

http://www.technologywidget.us |

http://www.technologywinner.us |

http://www.technologywish.us |

www.technologyworkshop.net |

http://www.technologyyankee.us |

www.techsmartarena.com |

www.techtopshop.com |

www.techtopskills.com |

www.theappbusiness.net |

www.thebusinessmagic.com |

www.thehomedesigncenter.net |

www.the-travel-people.net |

www.thewoodwardhouse.net |

www.thinkprofits123.net |

www.timeswaste.com |

www.tipshouseplans.com |

www.tiptoptechs.com |

www.tosmartbusiness.com |

www.tourismbusinessnews.com |

www.townhouseshops.net |

http://www.travelafter.us |

http://www.travelagenda.us |

http://www.travelamazing.us |

http://www.travelanchor.us |

http://www.travelappeal.us |

http://www.travelarrow.us |

http://www.travelatlantic.us |

http://www.travelback.us |

http://www.travelbad.us |

http://www.travelbeast.us |

http://www.travelblaster.us |

http://www.travelblender.us |

http://www.travelblod.us |

http://www.travelboulevard.us |

http://www.travelbounce.us |

http://www.travelbrite.us |

http://www.travelbrowse.us |

http://www.travelbrowser.us |

http://www.travelbuller.us |

http://www.travelcache.us |

http://www.travelcanal.us |

http://www.travelcaptive.us |

http://www.travelcarnival.us |

http://www.travelcatch.us |

http://www.travelcatcher.us |

http://www.travelcharte.us |

http://www.travelchase.us |

http://www.travelclient.us |

http://www.travelcollect.us |

http://www.travelcollector.us |

http://www.travelcolor.us |

http://www.travelconstruct.us |

http://www.travelcourier.us |

http://www.travelcrafter.us |

http://www.travelcrawler.us |

http://www.travelcreativity.us |

http://www.travelcrown.us |

http://www.travelcrunch.us |

http://www.travelcrystal.us |

http://www.travelcupcake.us |

http://www.travelcupid.us |

http://www.travelcurious.us |

http://www.travelcustom.us |

http://www.traveldesigning.us |

http://www.traveldir.us |

http://www.traveldish.us |

http://www.traveldivine.us |

http://www.traveldollars.us |

http://www.traveldragon.us |

http://www.traveldraw.us |

http://www.travelduck.us |

http://www.traveleastbay.us |

http://www.traveleastside.us |

http://www.travelecho.us |

http://www.travelecono.us |

http://www.travelelectra.us |

http://www.travelescrow.us |

http://www.travelexcel.us |

http://www.travelfame.us |

http://www.travelfeature.us |

http://www.travelfeedback.us |

http://www.travelfiesta.us |

http://www.travelfighter.us |

http://www.travelflag.us |

http://www.travelflavor.us |

http://www.travelfleet.us |

http://www.travelflower.us |

http://www.travelfolder.us |

http://www.travelformula.us |

http://www.travelgang.us |

http://www.travelgecko.us |

http://www.travelgeo.us |

http://www.travelglamour.us |

http://www.travelglory.us |

http://www.travelgrab.us |

http://www.travelgrabber.us |

http://www.travelgrace.us |

http://www.travelgratis.us |

http://www.travelgroove.us |

http://www.travelgrow.us |

http://www.travelguerilla.us |

http://www.travelguerrilla.us |

http://www.travelgun.us |

http://www.travelhandsome.us |

http://www.travelhandy.us |

http://www.travelhard.us |

http://www.travelhotrod.us |

http://www.travelice.us |

www.travelingarmenian.com |

http://www.travelintergrity.us |

http://www.traveliron.us |

http://www.traveljackpot.us |

www.traveljockey.net |

http://www.travelkayak.us |

http://www.travelkiss.us |

http://www.travelknight.us |

http://www.travellast.us |

http://www.travellastminute.us |

http://www.travellegacy.us |

http://www.travelletter.us |

ชื่อ : karin   E-mail : karjohan123@gmail.com    วันที่ : 11 มกราคม 2561 21:57 น.
IP : 39.38.226.XXX

ข้อควรปฎิบัติในการแสดงความคิดเห็น
  • ไม่โพสคำหยาบ
  • ไม่พาดพิงผู้อื่นในทางเสียหาย
  • ไม่พาดพิงถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพรักของชาวไทย
หากตรวจพบจะทำการลบข้อความนั้นๆ ทิ้งทันที
  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

   บทความสุขภาพ
   ห้องพัก
     ห้องพิเศษแอร์
     ห้องพิเศษVIP
   คลินิกเฉพาะทาง
     คลินิกสูตินรีเวชกรรม
     คลินิกอายุรกรรม
     คลินิกเด็ก
     คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
     คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
   แพคเกจและโปรโมชั่น
   ทำอย่างไรเมื่อประสบภัยจากรถ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 142
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 757,503
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
www.phraechristian.com
Engine by MAKEWEBEASY